FFRM prowadzi projekt „In-Squads” dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

FFRM prowadzi zatwierdzony przez Unię Europejską projekt In-Squads, skierowany do młodych ludzi w wieku od 6 do 12 lat, zagrożonych wykluczeniem społecznym lub znajdujących się na granicy ubóstwa i niemogących uprawiać sportu. Aby realizować ten projekt mamy tak ważnych sprzymierzeńców jak Uniwersytet w Sewilli, który opracuje plan szkoleń dla trenerów i pracowników socjalnych, a także inne organizacje z  Polski, Serbii, Danii i Hiszpanii. José Miguel Monje, prezes FFRM, był obecny na prezentacji projektu. 

Projekt będzie polegał na utworzeniu drużyn piłkarskich, w których dzieci będą trenować oraz uczestniczyć w zajęciach społeczno-sportowych i przejdą dodatkowe szkolenie w zakresie nawyków zdrowego stylu życia, umiejętności interpersonalnych i społeczno-emocjonalnych oraz rezyliencji i włączenia społecznego. Projekt ten, którego budżet wynosi 400 000 euro, będzie trwał dwa lata i zakończy się w lipcu 2026 r.

„In-Squads” łączy się z innymi projektami rozpoczętymi przez Federację Piłki Nożnej  za pośrednictwem RSC,  takimi jak Super Football 8 League, w której skład wchodzą osoby niepełnosprawne; For Fun – projekt równościowy mający na celu włączenie kobiet w świat piłki nożnej oraz turniej RED, który działa na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.