WŁĄCZENIE SPOŁECZNE POPRZEZ PIŁKĘ NOŻNĄ

IN SQUADS

Projekt ma na celu poprawę jakości życia dzieci w wieku od 6 do 12 lat, zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez zwiększenie ilości i jakości ich udziału w działaniach społecznościowych poprzez sport i trening społeczny.

Ma za zdanie wzrost integracji społecznej chłopców i dziewcząt poprzez udział w zajęciach piłki nożnej i zaangażowanie ich w działania społeczności w których mieszkają, wpływając na ich rozwój społeczny i edukacyjny. Realizując projekt będziemy przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu dzieci, zwiększymy poziom integracji w ich naturalnej grupie, poprawimy ich samoocenę i wzmocnimy ich zasoby osobiste poprzez naukę i uprawnianie sportu.

W celu przeciwdziałania wykluczeniu dzieci i wsparcia ich integracji realizowane będą szkolenia dla trenerów i pracowników socjalnych w zakresie społeczno-sportowej metodologii “Sport dla Rozwoju”, która uzupełni ich dotychczasowe szkolenie sportowe.

Projekt obejmie swoim działaniem łącznie 1250 chłopców i dziewczynek z czterech krajów.

CELE

  • Promowanie włączenia przy poszanowaniu różnorodności poprzez udział w działaniach społeczno-sportowych.
  • Promowanie tolerancji i akceptacji w sporcie.
  • Szkolenie trenerów w zakresie społeczno-sportowej metodologii “Sport dla Rozwoju”, która uzupełni ich dotychczasowe szkolenie sportowe.
  • Tworzenie bezpiecznych i integracyjnych przestrzeni do zajęć, gdzie dzieci czują się bezpiecznie i mogą rozwijać swój potencjał.
  • Rozpowszechnianie wyników pilotażowego programu szkoleniowego w celu jego powielenia i wykorzystania.

AKTUALNOŚCI