O PROJEKCIE

Projekt In Squads promuje piłkę nożną jako narzędzie włączenia społecznego, wykorzystując metodologię opartą na paradygmacie „Sport dla Rozwoju”, zdefiniowanym przez międzynarodowe organizacje takie jak UNICEF i ONZ oraz zgodnie z unijną wizją sportu jako narzędzie włączenia i transformacji społecznej.

Celem projektu jest poprawa jakości życia nieletnich, w wieku od 6 do 12 lat, którzy są zagrożeni wykluczeniem społecznym, zwiększając ilość i jakość ich uczestnictwa w działaniach społecznych poprzez sportowe i społeczne aktywności.

Wykwalifikowani profesjonaliści będą prowadzić dla chłopców i dziewcząt zajęcia wprowadzające ich w świat piłki nożnej oraz angażujące ich do większej aktywności w społecznościach, w których mieszkają, celem zmniejszania ich izolacji, ułatwiania grupowej integracji, zwiększenia poczucia własnej wartości i wzmocnienia zasobów osobistych.

Podczas całego projektu, szkolenia będą uwzględniały elementy dotyczące wartości obywatelskich, zdrowego stylu życia oraz rozwijania umiejętności społeczno-emocjo-nalnych, interpersonalnych i odporności.

 In Squads, w każdym kraju uczestniczącym jest realizowany w parach składających się z podmiotu piłkarskiego (klubu lub federacji) i organizacji społecznej z doświadczeniem w pracy z osobami nieletnimi zagrożonymi wykluczeniem. Celem projektu jest osiągnięcie synergii wynikającej z tej metodologii i umożliwienie zdobycia umiejętności społeczno-sportowych niezbędnych do objęcia wsparciem 1250 nieletnich.

CELE PROJEKTU

Promowanie włączenia przy poszanowaniu różnorodności poprzez udział w działaniach społeczno-sportowych.

Tworzenie bezpiecznych i integracyjnych przestrzeni do zajęć, gdzie dzieci czują się bezpiecznie i mogą rozwijać swój potencjał.

Promowanie rozwoju umiejętności społeczno-emocjonalnych i odporności u dzieci poprzez grę w piłkę nożną.
 

Szkolenie trenerów w zakresie społeczno-sportowej metodologii “Sport dla Rozwoju”, która uzupełni ich dotychczasowe szkolenie sportowe.

Rozpowszechnianie wyników pilotażowego programu szkoleniowego w celu jego powielenia i wykorzystania.