Fudbalski savez regiona Mursija predvodi projekat “In Squads” namenjen osobama u riziku od društvene izopštenosti

Fudbalski savez regiona Mursija predvodi projekat “In-Squads” koji je odobrila Evropska unija, a koji je namenjen mladima od 6 do 12 godina koji su u riziku od socijalne isključenosti ili na granici siromaštva i koji nisu u mogućnosti da se bave sportom. Projekat ima važne partnere poput Univerziteta u Sevilji, koji će izraditi plan obuke za trenere i socijalne radnike, kao i druge organizacije iz Poljske, Srbije, Danske i Španije. Prezentaciji projekta prisustvovao je Hose Migel Monje, predsednik Fudbalskog saveza regiona Mursija

Razvoj ovog projekta će se sastojati u stvaranju fudbalskih timova u kojima će se deca učiti bavljenju sportom, kroz socijalno-sportske aktivnosti i dobiti dodatnu edukaciju o zdravim životnim navikama, međuljudskim i socijalno-emotivnim veštinama, otpornosti i inkluziji. Ovaj projekat, sa budžetom od 400.000 evra, trajaće dve školske godine i biće završen u julu 2026.

„In-Squads“ se pridružuje drugim projektima koje je Fudbalska federacija regiona Mursija pokrenula kroz svoj Program socijalne odgovornosti (CSR), kao što je „Liga Super Futbol 8“, koju čine osobe sa invaliditetom; Za zabavu, projekat ravnopravnosti za uključivanje žena u svet fudbala; i „Torneo en Red“, koji se sprovodi sa osobama koje su u opasnosti od socijalne isključenosti.