FFRM leder projektet “In-Squads” for mennesker, der er i risiko for social udstødelse.

FFRM leder In-Squads-projektet, der er godkendt af EU, og som er rettet mod unge mellem 6 og 12 år, der er i fare for social udstødelse eller lever på fattigdomsgrænsen, og som ikke kan dyrke sport. Projektet har vigtige partnere som universitetet i Sevilla, der vil udvikle en uddannelsesplan for trænere og socialarbejdere, samt andre organisationer fra Polen, Serbien, Danmark og Spanien. José Miguel Monje, formand for FFRM, var til stede ved præsentationen af projektet.

Udviklingen af dette projekt vil bestå i oprettelsen af fodboldhold, hvor børnene vil lære at dyrke sport gennem sociale sportsaktiviteter og vil modtage yderligere træning i sunde livsstilsvaner, interpersonelle og socio-emotionelle færdigheder, modstandsdygtighed og inklusion. Projektet, der er budgetteret til 400.000 euro, vil vare i to skoleår og slutte i juli 2026.

“In-Squads” slutter sig til andre projekter, som fodboldforbundet har lanceret gennem sin CSR, såsom Super Football League 8, der består af mennesker med handicap; For Fun, et ligestillingsprojekt, der skal integrere kvinder i fodboldverdenen; og RED-turneringen, der arbejder med mennesker, der er i fare for social udstødelse.