PROJEKTET

In-Squads-projektet fremmer fodbold som et redskab til social inklusion med en metode, der ligger inden for rammerne af Sport for Development, som er defineret af internationale organisationer som UNICEF og FN, samt EU’s vision om sport som et redskab til social inklusion og transformation.

In-Squads-projektet omfatter 8 implementeringspartnere, herunder følgende førende organisationer fra Spanien, Polen, Serbien og Danmark. Powiat Municipality, Beniaminek 03 Sports Club, University of Seville, Federación de Fútbol de la Región de Murcia, Asociación Columbares, Club for Youth Empowerment 018, Football club Nacional Nis, Aalborg Football Club.

Det overordnede mål med dette projekt er at forbedre livskvaliteten for børn mellem 6 og 12 år, der er i fare for at blive socialt udstødt, ved at dyrke fodbold og tilegne sig sportens værdier. De vil også blive tilbudt træning i socioemotionelle, interpersonelle og modstandsdygtige færdigheder, hvilket forbedrer deres integrationsniveau og engagement i de samfund, hvor de bor.

Projektet vil tilbyde et træningsprogram for trænere og socialarbejdere med en socio-sportsmetode, der vil supplere den træning, de allerede har.

Vores hensigt er at hjælpe med at forbedre livskvaliteten for i alt 1.250 drenge og piger.

MÅLSÆTNINGER

  • Fremme inklusion af mangfoldighed gennem socio-sportsmetoden.
  • Fremme alle former for ikke-diskrimination i sport.
  • Uddanne trænere og socialarbejdere i en socio-sportsmetode til Sport for Development, der vil supplere den sportstræning, de allerede har.
  • Skabe beskyttede og inkluderende legepladser, hvor børn føler sig trygge og kan udvikle deres potentiale.
  • Formidle resultaterne af pilotprojektet og træningsprogrammet, så de kan gentages og udnyttes i fremtiden.