SOCIAL INKLUSION GENNEM FODBOLD

I KVADRATER

Dette projekt har til formål at forbedre livskvaliteten for børn mellem 6 og 12 år, der er i fare for social udstødelse, ved at forbedre mængden og kvaliteten af deres deltagelse i samfundsaktiviteter gennem sport og social træning. Formålet er at bidrage til den sociale integration af disse drenge og piger gennem fodbold og til deres engagement i de lokalsamfund, hvor de bor, hvilket fremmer deres sociale og uddannelsesmæssige udvikling. Vi sigter mod at reducere deres isolation, forbedre deres integration i deres naturlige gruppe, forbedre deres selvværd og styrke deres personlige ressourcer gennem læring og sportsudøvelse.

Til alt dette tilbyder projektet et træningsprogram for trænere og socialarbejdere med en socio-sportsmetodologi, der vil specialisere dem inden for integration gennem sport.

Dette tiltag vil bidrage til at forbedre livskvaliteten for i alt 1.250 drenge og piger fra de fire deltagende lande.

MÅLSÆTNINGER

  • Fremme inklusion af mangfoldighed gennem socio-sport-metoden.
  • Fremme alle former for ikke-diskrimination i sport.
  • Uddanne trænere og socialarbejdere i en socio-sportsmetode til Sport for Development, der vil supplere den sportstræning, de allerede har.
  • Skabe beskyttede og inkluderende legepladser, hvor børn føler sig trygge og kan udvikle deres potentiale.
  • Formidle resultaterne af pilot- og træningsprogrammet, så de kan gentages og udnyttes i fremtiden.

NYHEDER