O PROJEKTU

Projekat “In-Squads” promoviše fudbal kao mehanizam za društveno uključivanje. Primenjuje metodologiju zasnovanu na paradigmi “Sport za razvoj”, kako su je definisale međunarodne organizacije kao što su UNICEF i UN; i, prema EU viziji sporta, kao sredstvo za inkluziju i društvenu transformaciju.

Nastoji da unapredi kvalitet života maloletnih lica starosti između 6 i 12 godina, koji su u opasnosti od društvene isključenosti, povećavajući kvantitet i kvalitet njihovog učešća u aktivnostima zajednice kroz sport i društvenu obuku.

Posebno obučeni profesionalci  vodiće dečake i devojčice kroz treninge fudbala i ka većoj uključenosti u zajednice u kojima žive, kako bi smanjili njihovu izolaciju, olakšali integraciju u njihovu prirodnu grupu, povećali njihovo samopoštovanje i ojačali lične resurse. Obuka o građanskim vrednostima, sticanje zdravih navika, razvoj socio-emocionalnih, interpersonalnih i veština otpornosti biće prisutni tokom celog procesa.

Aktivnosti “In-Squads” projekta su organizovane u parovima koje čine fudbalski subjekt (klub ili savez) i društvena organizacija sa iskustvom u radu sa maloletnim licima u riziku od isključenja, u svakoj zemlji. Predviđeno je da će sinergije koje proizilaze iz ove metodologije omogućiti sticanje društveno-sportskih veština neophodnih za rad sa 1250 maloletnih lica.

CILJEVI

  • Promovisati uključivanje različitosti kroz socio-sportsku metodologiju.
  • Promovisati sve oblike nediskriminacije u sportu.
  • Obučite trenere i socijalne radnike socio-sportskoj metodologiji Sporta za razvoj koja će dopuniti sportsku obučenost koju već imaju.
  • Stvoriti zaštićene i inkluzivne prostore za igru, gde se deca osećaju bezbedno i mogu da razviju svoj potencijal.
  • Širiti rezultate pilot-programa i programa obuke za buduću rasprostranjenost i korišćenje rezultata.