UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK

Boldspilklub jest wielosekcyjnym  klubem sportowym, prowadzącym szkolenie  w podstawowym stopniu zaawansowania dyscyplin sportowych i społecznej odpowiedzialności biznesu w lokalnej społeczności. Ma około 1600 członków, 9 trenerów i 170 wolontariuszy, którzy realizują lub uczestniczą w różnych projektach społecznych, w których ściśle współpracują z lokalną społecznością, by zaangażować młodzież i dzieci w zajęcia pozalekcyjne. Posiada również program wsparcia dla osób bezrobotnych (we współpracy z miastem) oraz mieszkania socjalne w okolicy klubu. Członkowie konsorcjum są bardzo zaangażowani w osiągnięcie celów projektu In-Squads, więc biorą udział w projekcie i rozwijają aktywności, angażując osoby z dużym doświadczeniem w zarządzaniu projektami i we wszystkich kwestiach związanych z propozycją dotyczącą sportu.