AALBORG BOLDSPILKLUB OF 1885

Det er en multisportsklub med fokus på græsrodssport og CSR i lokalsamfundet. De har omkring 1600 medlemmer og 9 lønnede trænere og 170 frivillige, som gennemfører eller deltager i forskellige sociale projekter, hvor de arbejder tæt sammen med lokalsamfundet om at engagere unge og børn i fritidsordninger. De har også et arbejdsløshedsprogram med byen og socialt boligbyggeri omkring klubben. Konsortiemedlemmerne er meget engagerede i at nå målene for In-Squads-projektet, så de vil deltage i projektet og udvikle aktiviteterne ved at involvere folk med stor erfaring i projektledelse og i alle spørgsmål, der er relevante for vores forslag relateret til sport.