AAB ALBORG 1885

AAB Alborg je multi-sportski klub fokusiran na bazični – grassroots – sport i društveno odgovorno poslovanje u lokalnoj zajednici. Ima oko 1600 članova i 9 profesionalnih trenera i 170 volontera koji sprovode ili učestvuju u različitim društvenim projektima u kojima blisko sarađuju sa lokalnom zajednicom, na angažovanju mladih i dece u vanškolskim programima. Klub ima i program za rešavanje nezaposlenosti sa gradom i program socijalnog stanovanja oko kluba. Članovi konzorcijuma su veoma posvećeni ostvarivanju ciljeva projekta In-Squads, tako da će učestvovati u projektu i razvijati aktivnosti uključivanjem ljudi sa velikim iskustvom u upravljanju projektima u svim pitanjima koja su relevantna za naš projekat u vezi sa sportom.