UNIA EUROPEJSKA

Program Erasmus+ w dziedzinie sportu ma na celu promowanie uczestnictwa w sporcie, aktywności fizycznej i wolontariacie. Został zaprojektowany w celu rozwiązania związanych z sportem wyzwań społecznych. Wspiera działania prowadzące do rozwoju, transferu i wdrożenia innowacyjnych pomysłów i praktyk na szczeblu europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym.

Oczekuje się również, że działania sportowe przyczynią się do rozwinięcia wymiaru europejskiego w sporcie poprzez zwiększenie współpracy i harmonizacji między organizacjami sportowymi.