EVROPSKA UNIJA

Program Erazmus+ u oblasti sporta ima za cilj da promoviše učešće u sportu, fizičku aktivnost i volontiranje. Kreiran je da odgovori na društvene izazove u vezi sa sportom. Podržava aktivnosti koje vode razvoju, transferu i implementaciji inovativnih ideja i praksi na evropskom, nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou.

Takođe se očekuje da će aktivnosti u sportu doprineti i razvoju evropske dimenzije u sportu povećanjem saradnje i harmonizacije između sportskih organizacija.