EUROPEAN UNION

Erasmus+-programmet inden for sport har til formål at fremme deltagelse i sport, fysisk aktivitet og frivilligt arbejde. Det er designet til at tackle idrætsrelaterede samfundsmæssige udfordringer. støtte aktioner, der fører til udvikling, overførsel og implementering af innovative ideer og praksisser på europæisk, nationalt, regionalt og lokalt plan.

Det forventes også, at sportsaktioner vil bidrage til udviklingen af en europæisk dimension inden for sport ved at øge samarbejdet og harmoniseringen mellem sportsorganisationer.