UDRUŽENJE KOLUMBARES

Kolumbares je neprofitna, državno rasprostranjena, nekonfesionalna, interkulturalna, politički nezavisna i životnoj sredini i društvu posvećena organizacija. Njena misija je da pomogne posebno grupama u situacijama socijalne, ekonomske i kulturne nejednakosti, da promoviše socijalnu inkluziju, veću jednakost i solidarnost u našem društvu i očuvanje životne sredine.

Da bi se to postiglo, razvija obrazovne, socijalne i ekološke projekte. Misija Kolumbaresa je da pomaže ljudima, posebno onima koji imaju posebne socijalne, ekonomske, obrazovne ili kulturne potrebe, da postignu potpuniju uključenost i da dostignu život u pravednijem i prijatejski nastrojenom okruženju. Principi i vrednosti udruženja su: posvećenost, solidarnost, tolerancija, jednakost, interkulturalnost, održivost i društvena transformacija. A njeni ciljevi su da promoviše, podržava i razvija projekte obrazovnog, kulturnog, socijalnog i socijalno-radnog karaktera za dobrobit dece, mladih, žena, imigranata, starijih, porodica, etničkih grupa i, uopšte, svih onih grupa u situaciji ili u opasnosti od socijalne isključenosti, kao i širu javnost, favorizujući interkulturalnost u svakom trenutku. Udruženje trenutno čini 149 radnika i oko 67 volontera.