Uniwersytet w Sewilli

Założony w 1505 roku, Uniwersytet w Sewilli jest publiczną uczelnią i jest drugim co do wielkości uniwersytetem w Hiszpanii. Jego oferta edukacyjna obejmuje ponad 88 kierunków licencjackich, 32 kierunki doktoranckie i 95 kierunków magisterskich. Oprócz oferty edukacyjnej, Uniwersytet ofertuje partnerstwa akademickie i wymiany z 850 instytucjami z całego świata. Co roku ponad dwa tysiące studentów bierze udział w programach wymiany.

Doskonałość badawcza jest ułatwiana przez szereg zaawansowanych obiektów, uzupełnionych przez główne ośrodki narodowe, takie jak Instytut Badań, Centrum Technologii i Innowacji, Narodowy Instytut, Instytut Akceleratora i Instytut Biomedycyny w Sewilli. Ponad 400 zespołów naukowych na Uniwersytecie pracuje nad projektami badawczymi, a w zeszłym roku zarejestrowano prawie 48 patentów.

Wszystko to przyczyniło się do jego wybitnej pozycji w różnych rankingach, w tym w siedmiu najbardziej renomowanych międzynarodowych rankingach. Uniwersytet w Sewilli posiada Plan Strategiczny, który tworzy podstawy dla instytucji, która jest bardziej otwarta, elastyczna, innowacyjna, inteligentna i zintegrowana z miastem, które zobowiązuje się do odnowienia wizerunku, równości i przedsiębiorczości wśród swoich członków. Międzynarodowy charakter jest ważnym kamieniem milowym dla Uniwersytetu w Sewilli, a jego udział oraz koordynacja licznych projektów europejskich odzwierciedla ten priorytet w jego planie strategicznym.

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu w Sewilli to wydział z ponad 20-letnią historią, wysoką jakością w badaniach i międzynarodowym transferem wiedzy. W tym sensie, według rankingu Shanghai (2022), znajduje się wśród 200 najlepszych na świecie.

Jeśli chodzi o badania, większość badaczy tego programu jest zlokalizowana na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu. W dziedzinie sportu Uniwersytet w Sewilli jest strategicznym partnerem, który również zdobył dziesiątki europejskich projektów, takich jak Erasmus Plus, Horizon 2020, Horizon Europe czy Dyrekcje Generalne Komisji Europejskiej.