Federacja Piłkarska Regionu Murcja

Federacja Piłkarska Regionu Murcja, założona w 1924 roku, jest prywatną organizacją podlegającą prawu publicznemu, powiązaną z Królewską Hiszpańską Federacją Piłki Nożnej. Organizuje lub nadzoruje oficjalne rozgrywki piłki nożnej, piłki halowej i plażowej piłki nożnej w Regionie Murcja. W sezonie 2020-2021 w federacji zrzeszonych było 350 klubów i 2 200 drużyn sportowych, przewyższając liczbę dzieci i młodzieży grających w piłkę nożną w federacji o 55.000.

W Federacji działa Centrum Szkoleniowe, założone w 1946 roku, które przeszkoliło ponad 1 000 trenerów i sędziów, zawsze uwzględniając w swoim programie kształcenia wartości osobiste i społeczne, takie jak szacunek, współpraca, dyscyplina itp.; wartości te stanowią podstawę działalności Departamentu Społecznej Odpowiedzialności Korporacyjnej, poprzez który Federacja aktywnie i dobrowolnie zobowiązuje się do realizacji działań na rzecz najbardziej potrzebujących grup społecznych. Działania te opierają się na różnych obszarach pracy, w tym na równości, integralności i włączeniu społecznemu.