Klub Młodzieżowy KOM018

Organizacja pozarządowa, non-profit, zarejestrowana w 2008 roku, mająca na celu rozwijanie potencjału młodzieży, wdrażanie programów edukacji rówieśniczej, promowanie wartości międzykulturowych, demokracji, integracji grup mniejszościowych, praw człowieka  oraz aktywnego uczestnictwa młodych ludzi we wszystkich sferach życia społecznego poprzez organizowanie warsztatów, szkoleń, seminariów, wymian młodzieżowych, wykładów, konferencji na różnych poziomach, ze szczególnym naciskiem na pracę z dziećmi i młodzieżą, organizowanie działalności klubów młodzieżowych i kulturalnych.

Promuje prawa człowieka i wspiera aktywne uczestnictwo młodych ludzi. Misją KOM 018 jest wzmocnienie młodych ludzi, aby aktywnie uczestniczyli w życiu społecznym i rozwiązywali swoje problemy oraz zaspokajali swoje potrzeby, w celu poprawy jakości życia młodych ludzi i lokalnej społeczności.

Wizja KOM 018: Silne zasoby organizacji jako wiarygodnego członka społeczeństwa, w którym wszyscy młodzi ludzie rozwijają swój potencjał i aktywnie uczestniczą w życiu swojej najbliższej społeczności i całego społeczeństwa.