KLUB ZA OSNAŽIVANJE MLADIH 018

Klub za osnaživanje mladih 018 (KOM 018) je nevladina, neprofitna organizacija registrovana 2008. godine sa ciljem da razvija kapacitete među mladima, sprovodi programe vršnjačke edukacije, promoviše interkulturalne vrednosti, demokratiju, inkluziju manjinskih grupa, ljudska prava, kao i aktivno učešće mladih na svim nivoima društvenog života, kroz aktivnosti kao što su radionice, treninzi, seminari, omladinske razmene, predavanja, konferencije na različitim nivoima, sa fokusom na rad sa decom i mladima, organizovanje omladinskih klubova i kulturnih klubova.

KOM 018 promoviše ljudska prava i podržava aktivno učešće mladih. Misija KOM 018 je da osnaži mlade ljude da aktivno učestvuju u životu zajednice i rešavaju svoje probleme i potrebe kako bi doprineli poboljšanju kvaliteta života mladih i lokalne zajednice.

Vizija KOM 018: Snažna resursna organizacija kao pouzdan član društva u kojem svi mladi razvijaju sopstvene potencijale i aktivno učestvuju u životu svoje zajednice i društva u celini.