POVIAT STAROGARDSKI

To je regionalno javno telo u Pomeranskom regionu Poljske. Njegovo organizaciono odeljenje je odgovorno za uslove rada i funkcionisanje administrativne službe za okružne vlasti, kancelarijske i informatičke službe, za prijem pritužbi i zahteva građana, za kadrovske poslove i za rešavanje građanskih poslova. Delatnost Odeljenja za socijalnu politiku, kulturu, sport i regionalnu promociju su: saradnja sa opštinskim samoupravama i domovima kulture, stvaraocima i izvođačima u oblasti kulture, izrada i distribucija promotivnog i informativnog materijala o okrugu, promocija kulturno-turističkog potencijala Starogardskog Poviata u zemlji i inostranstvu, kao i u saradnji sa nevladinim organizacijama, organizovanjem otvorenih tendera, međusobnog informisanja o planiranim pravcima delovanja, saradnje na usaglašavanju ovih pravaca, kao i podrška društvenim inicijativama vezano za turizam.

 

Takođe promoviše okrug kroz sport i sportska dešavanja koja se organizuju u opštinama Starogardskog okruga. Raspolaže i Odeljenjem za ekonomsku politiku i evropske fondove čiji je delokrug: promocija privrednog potencijala okruga, sprovođenje aktivnosti u saradnji sa lokalnim samoupravama, nevladinim organizacijama i drugim institucijama u cilju olakšavanja pristupa kapitalu, privrednim i tehničkim informacijama od značaja za mala i srednja preduzeća, upravljanje projektima koji se realizuju u okviru jedinstvenog evropskog tržišta i finansiraju iz sredstava Evropske unije ili drugih fondova pomoći i njihovo sprovođenje.