FUDBALSKI KLUB NACIONAL NIŠ

FK Nacional je poznat po razvoju najmlađih kategorija fudbalera, od najranijeg uzrasta (predškolskog uzrasta dece) do fudbalera srednjoškolskog uzrasta. FK Nacional trenutno raspolaže sa sedam kategorija igrača različitog uzrasta. Trenutno FK Nacional ima oko 200 fudbalera registrovanih u takmičarskim timovima.

Cilj FK Nacional i njegovih trenera nije samo postizanje rezultata, titula i medalja, već razvoj sportskih, fudbalskih i socijalnih veština kod dece i razvoj sportista i sportistkinja u najširem smislu. 

Aktivnosti organizacije u oblastima relevantnim za ovu aplikaciju su:

  • Redovne aktivnosti FK Nacional zasnivaju se na 3-4 treninga nedeljno, u svakoj od uzrasnih kategorija, bez obzira na godišnje doba, školske obaveze ili godišnje odmore stručnog štaba.
  • Vikendom FK Nacional igra takmičarske utakmice u zvaničnim takmičenjima ili turnirima.
  • Vanredni turniri i takmičenja na nacionalnom ili međunarodnom nivou igraju se u različitim vremenskim intervalima, u zavisnosti od datuma, organizacije i lokacije.

FK Nacional istrajno nastoji da kroz rad na fudbalskom terenu, ali i teorijski, kao i kroz učešće u humanitarnim akcijama kontinuirano edukuje svoj kadar, fudbalere, roditelje i navijače.

Veliki deo rada FK Nacional usmeren je na izgradnju i jačanje kapaciteta mladih u najširem smislu i klub je veoma uspešan u ovom domenu.