Klub Sportowy Beniaminek 03

Klub został założony w 2003 roku i od tego czasu działa na terenie powiatu starogardzkiego, jako stowarzyszenie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Klub posiada status organizacji pożytku publicznego. Działalność KS Beniaminek 03 skupia się wokół trzech obszarów:

  1. organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych w ramach sekcji o profilach: piłka nożna, jazda konna, tenis stołowy, kick-boxing, brydż sportowy. Grupy docelowe zajęć oferowanych przez klub to dzieci i młodzież w wieku od 4 do 18 lat oraz dorośli.
  2. Organizacja międzynarodowych, non-profitowych imprez sportowych i integracyjnych. Od 2013 roku KS Beniaminek 03 corocznie organizuje międzynarodowy turniej piłki nożnej Deyna Cup Junior (w kategorii 9 lat i 10 lat) oraz turniej futsalu Beniaminek Cup (w kategorii 9 lat). W turniejach biorą udział drużyny polskie i zagraniczne. W poprzednich edycjach gościły drużyny z Anglii, Hiszpanii, Niemiec, Turcji, Holandii, Francji, Rosji, Białorusi, Ukrainy, Litwy, Łotwy, Czech, Gruzji i Polski.
  3. Prowadzenie programów młodzieżowego wolontariatu w sporcie, skierowanych do lokalnych i zagranicznych wolontariuszy. Od 2015 roku, KS Beniaminek 03 posiada akredytację Europejskiej Służby Dobrowolnej Wolontariatu Europejskiego (European Voluntary Service) i od siedmiu lat współpracuje z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskim Korpus Solidarności – oraz koordynuje realizację projektów europejskich. Organizuje konferencje eksperckie, wymiany młodzieży oraz krótko- i długoterminowe projekty wolontariackie w sporcie. Z roku na rok poszerza swoją sieć partnerów i wolontariuszy. Współpracuje z organizacjami z Turcji, Hiszpanii, Grecji i Włoch.